Mediu

BULETIN INFORMATIV MEDIU

Societatea comercială CF STARCOMEXIM cu sediul in Pitești, str. Turda, bl. B16, sc. A, et. 3, ap. 11, jud. Argeș, deținător al autorizației de mediu nr. 427/12.11.2012, pune la dispoziția publicului următoarele aspecte privind mediul și factorii de mediu:

  • Unitatea monitorizează emisiile în atmosferă la cererea instituțiilor abilitate.
  • În anul 2019 nu s-au produs fenomene de poluare accidentale sau accidente cu impact negativ asupra calității factorilor de mediu.
  • Cerințele și condițiile stabilite în autorizația de mediu privind monitorizarea gestiunii deșeurilor sunt respectate în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor și HG 856/2002 actualizată, privind evidența gestiunii deșeurilor.

Administrator, 

Catalin CRACIUN